بازسازی و تجهیز اماکن ورزشی ۱۳۹۷/۲/۲۰ ۵:۳۹:۴۶

توضيحات پروژه

تجهیز و بازسازی اماکن ورزشی

  طراحی ، اجرا ، بازسازی و نوسازی ، تغییر کاربری و گسترش فضاهای ورزشی و باشگاهی و تمامی جنبه های مورد نیاز در ایجاد یک فضای ورزشی استاندارداز جمله مواردی است که در این مجموعه با حضور گروهی از متخصصین با تجربه انجام می پذیرد.

آئین ورزش و سلامت برتر

مجموعه آیین ورزش و سلامت برتر با تکیه بر تجربیات خود در یک دهه گذشته جهت تامین کلیه نیازهای راه اندازی و تجهیز باشگاه ها و اماکن ورزشی به فعالیت می پردازد.   این مجموعه شامل گروهی از متخصصین تمامی جنبه های مورد نیاز در ایجاد یک فضای ورزشی استاندارد است . این گروه متشکل از دپارتمان های طراحی ، اجرا ،کنترل پروژه، تامین تجهیزات از برندهای معتبر داخلی و خارجی ، مشاوره ، اخذ مجوزهای مربوطه ،تبلیغات و برندینگ ورزشی است . تخصص ما طراحی ، اجرا ، بازسازی و نوسازی ، تغییر کاربری و گسترش فضاهای ورزشی و باشگاهی در ابعاد مختلف است .

  • ارزیابی ، مشاوره و نیازسنجی

  • انالیز و طراحی اولیه

  • برنامه ریزی و فاز بندی پروژه

  • عملیات ساختمانی

  • دکوراسیون داخلی

  • تجهیز و راه اندازی

  • انتخاب و تامین مربیان مجرب

  • برندینگ و تبلیغات

  • نگهداری و توسعه

هدف ما این است که مشتریانمان با تکیه بر دانش جمعی و کاربردی مجموعه نیازی به صرف هزینه های مجدد و مازاد برای تجربه و فعالیت نداشته باشند تمامی دانش و اصول مورد نیازشان توسط گروه آیین برتر به آنها منتقل شود.